Privacybeleid

  1. Algemeen

Dackus Carwash B.V. gevestigd aan de Breukerweg 185 te Heerlen met als rechtsvorm een Besloten Vennootschap ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 14101718 (hierna Dackus Carwash B.V.) is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens op de website www.carwashcleanin60meters.nl

Dackus Carwash B.V.leeft als Nederlandse Vennootschap de Nederlandse wet bescherming op de persoonsgegevens na alsmede de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke vanaf 25 mei 2018 eerdere wetten vervangt.

  1. Persoonsgegevens die verzameld worden

2.1 De gegevens die je ons meedeelt

Op de pagina https://www.carwashcleanin60meters.nl (klantenportaal) bewaren wij de volgende gegevens voor verdere verwerking: je e-mailadres, geslacht, voor- en achternaam, geboortedatum, adres, kenteken en telefoonnummer. Je kan ten allen tijde inloggen in deze klantenportaal en je gegevens wijzigen en/of verwijderen.

Op de pagina https://www.carwashcleanin60meters.nl bewaren wij de volgende gegevens voor verdere verwerking: je e-mailadres, geslacht, voor- en achternaam, geboortedatum en telefoonnummer en je interesse dat je je inschrijft voor de nieuwsbrief. Je kan je ten allen tijde uitschrijven onderaan de nieuwsbrief of dit via eenvoudig verzoek melden aan info@carwashcleanin60meters.nl

Op de pagina https://www.carwashcleanin60meters.nl /optimaal-digitaal bewaren wij de volgende gegevens voor verdere verwerking: je e-mailadres, naam, kenteken en geboortedatum. Je kan je ten allen tijd uitschrijven onderaan het bericht of dit via eenvoudig verzoek melden aan info@carwashcleanin60meters.nl

2.2 De gegevens die automatisch worden verzameld

Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies. Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door Dackus Carwash B.V.en uitsluitend gedurende jouw bezoek aan de website. Het gaat om:
1) het TCP/IP adres,
2) het type en de versie van jouw browser en
3) de bezochte internetpagina’s via _ga cookie (Google Analytics), de Facebook pixel of de code van hotjar.com

 

 

2.3 De persoonsgegevens die door commerciële partners worden meegedeeld

In deze hypothese garanderen de commerciële partners van Dackus Carwash B.V.aan Dackus Carwash B.V.dat de commerciële partners de toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken.

2.4 Locatie van de verzamelde gegevens

De door ons opgeslagen gegevens worden opgeslagen op servers binnen Europa of Amerika. Onze gegevensverwerkers en beheerders zijn ons intern cloud-gebaseerd beheersysteem, de beheermodule voor onze Optimaal-Digitaal gebruikers en YMLP.com (Your Mailing List Provider) voor onze nieuwsbrieven. We verzamelen geen gegevens uit onze Facebook of Instagram volgers.

  1. Doeleinden van de verwerking

3.1 Algemene doeleinden

Uw persoonsgegevens worden verzameld om de aanvraag van een Carwashpas te verifiëren en later te ‘verzekeren’ en het voordeel programma Optimaal Digitaal te kunnen leveren;

3.2 Direct marketing en mededeling aan derden

Je persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij Dackus Carwash B.V. hiervoor je expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen bij je aanmelding. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan info@carwashcleanin60meters.nl

3.3 Ernstige overtredingen

Op verzoek kunnen uw gegevens bij ernstige overtredingen van de wet aan de bevoegde autoriteiten (politie en justitie) worden verstrekt.

  1. Duur van het bijhouden van de gegevens

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de dienst te leveren door Dackus Carwash B.V.

  1. Recht van toegang en verbetering

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen door in te loggen op het klantenportaal, in te loggen op onze dienst Optimaal Digitaal of een mail te sturen naar info@carwashcleanin60meters.nl. Een brief aan het adres in artikel 1, mits toevoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs kan ook.

 

  1. Recht van verzet

Je kan je recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@carwashcleanin60meters.nl

  1. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Dackus Carwash B.V. heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de Website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Dackus Carwash B.V. aansprakelijk gesteld worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door derde van de persoonsgegevens.

Dackus Carwash B.V. houdt eraan je te ervan te verwittigen dat de website-links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere websites die Dackus Carwash B.V. niet controleert en waarop dit privacybeleid niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheert door Dackus Carwash B.V. Dackus Carwash B.V. is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Dackus Carwash B.V. raadt je dus aan om aandachtig elk privacybeleid van elke site die je bezoekt te lezen daar deze kan verschillen van onze.

  1. Toepasselijk recht en bevoegdheid

Dit privacybeleid wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Nederlandse recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.
De rechtbank van Amsterdam is exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van dit Privacy Beleid.

  1. Aanvaarding

Door de website te bezoeken, je in te schrijven voor ons Optimaal Digitaal systeem, je in te schrijven voor onze nieuwsbrief en/of je gegevens in te vullen op ons klantenportaal, aanvaard je alle bepalingen van dit privacybeleid en stem je ermee in dat Dackus Carwash B.V. je persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met dit privacybeleid.